Veldwerk

Verder hebben wij veel ervaring in

  • Onderhoud en plaatsen van peilbuizen voor gemeentelijke of provinciale watermeetnetten.
  • Het uitvoeren van doorlatendheidsmetingen.
  • Uitvoering van geotechnisch veldwerk.
  • Ondersteuning van archeologen bij archeologisch onderzoek.
  • Het plaatsen van filters voor insitu bodemsaneringen.
  • Wij beschikken ook over ervaren MKB,DLP en KVP-ers.
  • Boorondersteuning bij het opsporen van asbesthoudende naden in oude betonwegen.
  • Werken langs het spoor, wij zijn in het bezit van een digitaal veiligheidspaspoort.